خشابی پر از ته سیگار

زن!

کلاغ ها برای خیارها و گوجه هامون نقشه کشیدن

این بار نقش مترسک را تو بازی میکنی

یا من؟


(خشابی پر از ته سیگار – هنینگز- برگردان حامد حبیبی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر