امروز خیلی خاکستری ام... هوای بیرون خاکستری، هوای درون خاکستری... حتی سرتاپا خاکستری پوشیدم. امروز رنگ نداریم اصلن. رنگهام همه بیرنگ و پریده ان. حتی لبهام. زیر چشمهام... دم در به رفیق میگم:

I wish we could help each other... but it seems everyone has to carry his and her own share, his and her own pain

...

خاکستری ام امروز...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر