نام تمامی پرنده هایی را که در خواب دیده ام

برای تو در اینجا نوشته ام

معشوق جان به بهار آغشته ی منی

که موهای خیست را

خدایان بر سینه ام می ریزند و مرا خواب میکنند

هنگامه ی منی

ه

ن

گ

ا

م

ه

ی

منی...

گرچه ندارم خانه در اینجا

خانه در آنجا

که سر دهمت سر

...

۱ نظر:

  1. معشوق جان به بهار آغشته ی منی که موها خیست را خدایان بر سینه ام میریزند ومرا خواب می کنند. یک روزمی که بوی شانه ی تو خواب می بردم
    هنگامه ی منی
    معشوق جان به بهار آغشته ی منی
    ...

    پاسخحذف