کودکم!

,Dokhtarakam

,No matter what happens

...Always keep your childish innocence

...?khob

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر