خانوم های محترمه! گوش دادن به موسیقی هنگام اپیلاسیون بشدت توصیه میشود. حتمن هم با هدفون باشد (موسیقی ِ محیط مستقیم نمیرود توی مخ تان و اثربخش نیست) و اسپیکر را هم تا ته بلند کنید. تجربه ی امروز اینجانب نشان داده که با این روش، درد اپیلاسیون تا حد یکدهم حتی پایین می آید. فقط حواس بانوان محترم باشد که اونجایی ش که شجریان اوج گرفته که "باده بگردان ساقیا" و شمام باهاش اوج گرفتین، حواستون به خانوم پیرایشگر! (کلمه ش چیه خب؟!) هم باشه، که یهو نشه که متوجه شین که خانومه وایستاده کنار تخت، کاردک موم به بالا در دست، با یه لبخند پهن و چشمهای شگفتزده، زده رو پیشونیتون که یعنی دوساعته دارم باهات حرف میرنم گِل که لگد نمیکنم! بعد شما سرخ و زرد شین یه کمی و عذرخواهی کنین و سریع هدفون رو از گوشتون بکشین بیرون تا ببینین چی میگه و خانوم پیرایشگر ِ لهستانی ناباورانه بگه: تا حالا ندیدم کسی وقت اپیلاسیون ِ اونجاش موسیقی گوش بده! خانوم میشه با پاهات ریتم نگیری و وقتی میگم پاتو اینجوری کن، انجام بدی!

من؟ اصلن یه وضعی!!!

۱ نظر: