من باب ثبت در تاریخ

امروز برای اولین بار از مرزی گذشتی...

21 بهمن ماه 1390.

اینجا مینویسم که یادم باشه...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر