به گزارش تقویم و خبر، امروز "روز جهانی زن" ست. من اما راستش نمیفهمم که یعنی چی که نشسته اند و لابد خیلی هم فکر کرده اند کاری کرده اند تا یکروز را بنام روز زن سند بزنند! یعنی این روز را به این نام نهاده اند تا از "زن" قدردانی کنند؟ بیاد آورند؟ مگر میشود؟ واقعن و حقیقتن نمیفهمما! بیشتر از هر چیز ِ پروانه ای و گل و بلبلی که بخواهم فکر کنم که دلیل بوده تا یکروز را هم بنام زن سند بزنند، تاریکی ِ دنیایی روی سرم هوار میشود که در آن، زن، درد کشیده، تجاوز دیده، تحقیر شده، جنس دوم شده، قضاوت شده، روسپی شده، "ناموس" مردان شده ومجسمه ی رنج در پیکره ی انسان...

اینروز برای من تبریک ندارد، نگویید لطفن...

۱ نظر:

  1. وختی صحبت از زن می شه من دقیقن نمی دونم که چی باید بگم من زن را با تو شناختم فرازها فرودهاش را و زیبایی بی نهایتش را رنج هاش را شادی هاش را نمی فهمم این بازی ها را که هر روزی که تو را دیدم روز زن بود روز انسان حالا چه تو تقویم باشه همچین روزی چه نباشه وچه طور میشه این همه بی نهایتی زن و انسان را در روزی گنجوند این همه رنج هاش را

    پاسخحذف