این سومین موبایلی بود که روانه ی چاه توالت شد! اَه ه ه!

در هر سه مورد هم قتل مشابه بود! چون دوست میدارم دستام برا خودشون آزاد و ولو باشن و تا جایی که امکانش باشه سعی میکنم کیف با خودم نبرم، موبایل رو گذاشته بودم تو جیب پشت شلوارک و رفته بودم خرید و برگشتنی تا اومدم بشینم و خودم رو راحت کنم ، ناراحتی سرم هوار شد

من نمیفهمم چرا جیبای لباس دخترا رو کوچیک میدوزن؟ یا اصلن جیب ندارن؟ حتمن باید کیف با خودمون بکشیم؟ شیکتره؟ پوووووف!

تازه کارکرداش دستم اومده بود

بازم تا مدتی بی موبایلی می کشم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر