سیزده بدرکِنت- پارک تِستن بریج

۲ نظر:

 1. سبزه هات را هم که دادی به این قو :)

  پاسخحذف
 2. کلاغی ...
  به قول شهریار:
  (من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم))
  عکسات جالب بود حالا چرا قهر میکنی؟؟؟؟:))
  یار و همــــــــــسر نـگرفــــــــتم که گرو بود سرم
  تو شـــــدی مــــادر و مـــن با همه پیری پسرم
  تو جـــگر گوشه هـــــم از شـــــیر بریدی و هنوز
  مــن بیچاره همان عـاشق خونـــــین جــــــگرم
  خــون دل میخورم و چـشم نظـــــر بازم جــــام

  جرمم این است که صاحبـدل و صــــــاحبــنظرم
  مــــن که با عشـــق نراندم به جوانی هوسی
  هـــوس عشق و جـوانی است به پیرانه سرم

  پدرت گــوهر خود تا به زر و سیم فــــــــــروخت
  پـــــدر عشـــــق بســــوزد که در آمــــــد پــدرم
  عشـق و آزادگـــــی و حـسن و جـوانی و هــنر
  عجـــبا هیــچ نــــــیرزید که بی ســـــیم و زرم
  هنــــــرم کاش گـــــــــــره بند زر و سیـــمم بود
  که به بازار تـو کـــــــاری نگـــــــشود از هــــنرم
  سیـــــزده را همه عــــــــــالم بدر امروز از شهر
  مــــــن خود آن ســــیزدهم کز همه عالم بدرم
  تـــا به دیـــــــوار و درش تـــــازه کـنم عــهد قدیم

  گاهـــی از کوچه ی معــــشوقه ی خود میگذرم

  تو از آن دگـــــری رو کــــــــــه مــــرا یاد تو بـــس
  خود تو دانــــــی که مـن از کــــان جهانی دگرم
  از شــکار دگــران چشـــــم و دلـــی دارم سـیر

  شـــیرم و جــــوی شـــــــغالان نبـــود آبخـــورم

  خون دل مـوج زند در جـــــــــــــگرم چون یاقــوت
  شـــــــهریارا چــه کنــــم لـــــــــعلم و والا گـــهرم
  استاد محمد حسین بهجت تبریزی(شهریار)

  پاسخحذف