مثل سوسک دمپایی خورده، هی میفتم اینور خونه، هی اونور خونه...

آب به آب شده ام...

تو را؟ هوا به هوا کرده ام...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر