در شهر

- یه چیزی راست و حسینی بگم؟!

- بفرمایید

- من خیلی از اندام و تریپت خوشم اومده. اصلنم قصد اذیت ندارم. میتونیم با هم دوست باشیم؟

- خیر

- چرا آخه؟

- خب راست و حسینی منم از هیکل و تریپ شما خوشم نیومده!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر