د ِ نفرمایید آقا!


دنيا  ديدی  و هر چه  ديدی هيچ  است

و آن نيز که گفتی و شنيدی  هيچ  است

سـرتاسـر  آفـاق   دویـدی  هیـچ   است

...و آن نيز که در خانه خزيدی هيچ استپ.ن. روز بزرگداشت خیام و فلسفه ی شادخواری اش

۱ نظر:

  1. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
    این دسته که بر گردن او می‌بینی دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست
    یه ماااچ شادخوارانه پس بده ببینم
    :*...

    پاسخحذف