آه از دل ِ تنگ...

سحر نزدیک بود... مؤذنم میخواند: قد قامت سروک...
...

چه دلتنگم...

۱ نظر:

  1. دلم غنج زد. پاهام سست شد. انگشتام سوختن ... سحر نزدیک بود...

    پاسخحذف