یک اسپندی دود کنیم
گاوی، شتری، گوسپندی، چیزی، قربونی کنیم
نعل از در خونه آویزون کنیم
تخم مرغ بشکونیم
چه میدونم! هر کار بلدین بکنین
که ما دور از چشم و گوش شیطون، روی این خورشید رو بعد از دو هفته تا خرخره تو ابر بودن و شرشر روز و شب سرمون باریدن، امروز مشاهده کردیم، حالا گیرم نیمه ابری!
یعنی یه کاری کرده این هوا با ما که امروز دیگه همه خودمونو رو گندم بریان* می بینیم و همه باس لخت بریم بیرون، نه که آفتاب و گرمه امروز!
یکی نیست بگه بابا تابستونه اسمش الان مثلن! پوووف!


*گندم بریان: منطقه ای در کویر لوت است که گرمترین نقطه ی کره ی زمین ثبت شده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر