من ایستاده بودم
تا زمان
       لنگ‌لنگان
                 از برابرم بگذرد،
و اکنون
        در آستانه‌ی ظلمت
زمان به ریشخند ایستاده است
تا منش از برابر بگذرم
و در سیاهی فروشوم
                          به دریغ و حسرت چشم بر قفا دوخته
آنجا که تو ایستاده‌ای
آنجا که تو ایستاده‌ای
آنجا که تو ایستاده‌ای
آنجا که تو ایستاده‌ای
آنجا که تو ایستاده‌ای

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر