امروز استوارت هیو، مشعل المپیک را در غرب لندن از دست مشعلدار قبلی گرفت و با پای مصنوعی که برایش تدارک دیده بودند، مشعل بدست دوید تا مشعل را به نفر بعدی بسپارد. شاید برای خیلیها اسم این مرد انگلیسی ناشناخته باشد، اما استوارت هیو همان خبرنگار بی بی سی ست که در سال 2003 در عراق در حال گزارش بود که کاوه گلستان، دوست و همکارش، دوربین بدست، پا بر مین گذاشت و کشته شد و استوارت هم یک پایش را کامل از دست داد. امروز یادی بود از "مرد دوربین"، کاوه گلستان، در بی بی سی انگلیسی. نمیدانم چرا اینرا بی بی سی فارسی پوشش نداد
!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر