آخ اگر از حال ما پرسیده باشی...

Was ever woman in this humor wooed?
Was ever woman in this humor won?

(Shakespeare)

۱ نظر:

  1. تا مي توان گرفتن اي دلبران به گردن
    بر دست و پا مريزيد خون ِ حلال ما را

    صائب

    پاسخحذف