شاید شاعر راست می‌گفت: "مانباید بمیریم، رویا‌ها بی‌مادر می‌شوند"...

آدمیزاد است دیگر... گاه سر خودش را هم شیره میمالد... گاه جایی که میداند نباید، قمار میکند... و چه زود خواهد دید که همه اش ضرر بود و ورشکستگی جان و از دست دادن ِ بهترینهای بودنش...
...و با این وجود، سزاوار سرزنش هم نیست

اینرا زنی ایستاده بر آستانه ی شکستن می گفت...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر