باور بفرمایید که هیچ چیز مثل داشتن یک نامه ی دست نویس آنهم به فارسی سره از تهران، یک صبح شنبه را اینقدر درخشان و خاص و دلنشین نمیکند...

اول با شعف پاکت نامه رو هی دست ِ لمس کشیدم، هی پاکت رو اینور اونور کردم. بو کردم. بعدم بیصبرانه بازش کردم...
آخ از دستخط... دست و خط...

۲ نظر:

 1. ای جااااااااانم...
  همین طور هم یه نامه ی خوش خط با یه هدیه ی خوشگل از لندن......
  باور کن!

  پاسخحذف
 2. باور میفرماییم
  شما باور بفرمایید که اساسا نامه داشتن مقوله ای لذت بخش است مگر انکه از بانک و دادگاه و امثال هم باشد که دیگر هیچ

  پاسخحذف