شیرین بهانه بود
!شما کوه ت را بکن فرهاد جان
...

۲ نظر:


 1. به سینه میزندم سَر ، دلی که کرده هوایت
  دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
  "دلم گرفته برایت" زبان ساده ی عشق است
  سلیس و ساده بگویم : دلم گرفته برایت ...!

  منزوي

  پاسخحذف