Click...
Done!...

شیر آب داغ ِ وان رو باز کن بذار پُر شه، یه بطر آبجو هم قربون دستت از تو یخچال درآر بذار گوشه وان و دوتا شمع هم اگه روشن کنی که یه ماچ از من جایزه داری. تا من یه سیگار رو پله ها بکشم و بیام...

۲ نظر: