نم-مستی* با آبجو به من کمتر دست میده، ولی آخ اگه بده...
از ناب ترین و نشستنی ترین و یواشترین خلسه های موسیقی آور در اعماق تن، با تم ِ "سکوت سرشار از نگفته ها ست"...
بیابید و دریابید باشد که رستگار شوید...

* نم-مستی: مستی یی  که مست هستی اما نیستی. لبه های مستی... انگار که مستی بجانت نم پس داده باشد. یکجورِ یواش ِ مستی ست که توی رگهای آدم  پخش و تکثیر می شود...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر