...دیشب خیلی دیر برگشته بودم. حوالی سه صبح. تمام شب را رقصیده بودم. خسته و خوشحال خودم را به تخت رسانده بودم

                                                                    داخلی- صبح آفتابی یک شنبه ی پاییزی- توی تخت- کنار پنجره
در میزنند. زنی که توی تخت است غلتی میزند با چشمان بسته، اخمی میکند اما توجهی نمیکند. دوباره در میزنند. زن دوباره اخم میکند. اتاق زن در طبقه ی همکف ست. همیشه ی خدا با هر کس توی ساختمان کار دارند زنگ او را میزنند. پس ولش میکند، سرش را توی بالشت فروتر میکند و میخوابد دوباره. جایی بین این تصمیم، ناگهان فکری مثل برق از ذهنش میگذرد. حالا به سرعت برق، پتو را پرت میکند و روی دوپا دنبال ربدوشامبر میگردد تا تن برهنه را بپیچاند. و گوشی آیفون را برمیدارد: -یس؟ -های، پستمن، پست فور شایا... -آه...

داخلی- همان- لبه ی تخت
پتو همچنان پرت شده گوشه ی تخت، آفتاب خودش را تا نیمه های تخت بالا کشیده، ربدوشامبر ول شده پایین تخت، بسته ی نسبتن بزرگی بیتابانه باز شده همان پایین تخت، دو دستنوشته بر کاغذهای یکی زرد و دیگری قرمز با حاشیه سوخته لبه ی تخت... زن؟ شکسته نشسته لبه ی تخت، برهنگی اش را با بالاپوش سنتی ِ آبی، آبی، آبی تر از آبی، با بینظیرترین حاشیه دوزیهای ترکمنی دورتادورش بغل زده، دستنوشته ی قرمز لای انگشتهایش، گردنبند را به دهان و دندانش گرفته، سیگارهای بهمن روی پاهایش، هی دست ِ لمس میکشد بر تارتار و پودپود این بالاپوش که تو همه اش را تارتار و پودپود لمس کشیده ای، در آغوش گرفته ای و روانه کرده ای... بو میکند، لمس میکشد لباس را، تن را، خط را، هوا را... و چه سوزش بیشتری دارند این اشکها وقتی در چاله های گلو راه باز میکنند...
...

۳ نظر:

 1. الهی من قربون این زن برم......
  آبی به تو خیلی میاد شایا...

  پاسخحذف
 2. خدا نکنه خانوم، نفرمایید. بیاین من خودم ماچتون کنم :) :**
  آره ترنجم. بخصوص که این کت ترکمنی ازون آبی سیر خوشرنگاست که من خیلی دوست میدارم...

  میبوسمت :*

  پاسخحذف
 3. ترکیب ، چیز ِ مهمی نیست !


  زيبا تویی كه می مانی !


  تو می مانی ی و
  دهان ِ هوا
  از خانه ای
  فريب
  تا جامه ای
  غريب

  هوا به خانه ی سر
  يك سر
  تو در میانه ی در
  یک ور
  تا از نفس بیفتی ی و
  بیماری ی
  کجا ؟
  از دست ِ کوفت
  از بسكه كوفت دست ِ خودش را مشت
  از بسكه مشت كُشت خودش را
  که فرسود
  از دست ِ کر
  در
  از پای و از پياده و پيغام
  و فاصله

  زیبا
  توئی
  که می مانی
  که دل را ..
  جايی
  باید جا گذاشت
  و چه زيبا ..

  زیبا
  توئی ! توئی ! تو !
  كه من از تن بيرون می آوری
  ماهی
  كه آهنگ آسمان را
  تند می كند
  به شب و مست
  كه تُف به زير ِ پای خودش می كُنَد
  و پامال
  چونان
  كه گلهای قالی
  جايی
  خالی
  ميان اشكهات
  گُل می كنند
  چندان که لتی
  سنگين
  که باد می خورَد و سال !
  دری
  ميان ِصفرا
  و زبان ِ حال

  پاسخحذف