نغمه های معصوم بیگناهی...

از برگ گل کاغذ سازم
نامه ای شیرین می پردازم
می نویسم از عشقم، رازم
که رفته سفر...
بعد از سلام، ای دلبرم
اولن خیلی دوسِت دارم
دوم، دیده بر راهت دارم
هر شام و سحر ...

۳ نظر:

  1. احساساتی گری یعنی این که میزان مهر و عطوفتی که نثار چیزی میکنیم بیش از آنی باشد که خداوند نثارش کرده است.

    بالابلندتر از هر بلندبالایی/ سلینجر
    ------------------------------------
    هیچی

    پاسخحذف