مولانا به سعی شایا

به شکرخنده بُتا
نرخ شکر
...می‌شکنی

۱ نظر:

 1. كافري اي دل اگر در جز او دل بندي
  كافري اي تن
  اگر بر جز اين عشق تني

  بي وي ار بر فلكي تو*
  ب خدا در گوري
  هرچه پوشي يجز از خلعت او در كفني

  پاسخحذف