روزهای تهران 1

تهران، برایم از جنس یک حمله ی شدید عاطفی ست. دست خودم نیست... فلجم از هجوم ِ اینهمه قُل قُلی که خونم می زند...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر