روزهای تهران 2

هواپیما که نشست و وارد سالن چک گذرنامه شدم، تا تمام طول مسیری که بخونه ی صفورا می رسیدم، با خودم فکر میکردم که تهران نشینها در بخش موتورخونه ی جهان هستی زندگی میکنند! آخه چقدر بوی دود و آلودگی و اینبار خیلی هم کثیف به چشمم میاد. غصه م میگیره از این چهره ی عبوس و بطرز ِ تو ذوق زنی ناآراسته ی این شهر ِ شلخته ی من...

۱ نظر:

  1. به خونه خوش اومدی عزیزم.............
    رسیدن به خیر..

    پاسخحذف