من، فروغ، کویر...


...شاعر ماندنی ست

...پ.ن. پاشو بریم ظهیرالدوله... دست لطفن

۱ نظر:

  1. جـــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــا


    فقط 5 شنبه 4 ساعتی باز ِ ظهیرالدوله جانا باید از پشت درب ِ میله ایش بخوانیمش عشق من
    اما پاشو...

    پاسخحذف