برای " ا "ی آخر "جانا"یی که امروز باید می شنیدم... آنجوری که "ج" مش را مکث میکنی... آنجور که میدانم....

۱ نظر:

  1. بگو آآآ
    آآآآآآآ
    و "آ"ی تو مهربان ترین "آ"ی گیتی
    آ

    پاسخحذف