سعدی به سعی شایا

همه بر سر زبان‌اند
و تو
 در میان جانی
...

۲ نظر:


 1. دل عارفان ببردند و قرار پارسایان
  همه شاهدان به صورت
  تو به صورت و معانی

  پاسخحذف
 2. بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنون
  اگر این قمر ببینی

  دگر آن سمر نخوانی

  پاسخحذف