از سری ماجراهای نوروزی ِ دور از خانه 1

گزارش رسیده که تو یه مغازه ایرانی در منطقه اِجوِر ِ لندن، یکی برداشته برای مشتری جمع کنی و یادآوری حال و هوای عید، حاجی فیروز شده، صورتش رو سیاه کرده و لباس قرمز تنش کرده و تنبک گرفته دستش و شروع کرده به خوندن و لودگی جلوی مغازه. روز دوم چند تا مرد سیاهپوست ریختن سرش و تا جایی که میخورده زدنش. حاجی فیروز طفلکی داستان ما الان تو بیمارستانه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر