آری دخترم! تو میتوانی هر زمان که بخواهی عزم رفتن کنی و بروی
اما دیگر هرگز نمیتوانی اینجا را ترک کنی...

اینرا پذیرفته ام دیگر... با تو...

۱ نظر:

 1. هومممم یاد هتل کالیفرنیا افتادم :
  You can check out any time you like
  But you can never leave!

  هیییی ...
  چند روز فیلتر شکن کار نمیکنه ... کشتن ما رو با این فیلترینگشون

  پاسخحذف