ندونم لخت و عریونم که کرده 
کدوم جلاد بی خونم که کرده 
بده خنجر که تا سینه کنم چاک
ببینم عشق تو با مو چه کرده 
بده خنجر که تا سینه کنم چاک 
ببینم عشق تو با مو چه کرده

دلُم می خواد امینت باشم ای دل 
سر کوچه کمینت باشم ای دل
همون ساعت که از خونه درایی
... خُدُم فرش زمینت باشم ای دل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر