...اولین روز کاری (بیگاری) ام خوب بود
 کلی حال خوش ریختن به رگهام اون پنجره های بزرگ اتاق کارم. قشنگ اخمام وا شد
...

۲ نظر:

 1. اولین روز کاری، تو به پیرمونت چیزی می افزایی

  نگاه جهان را
  و اتاق را
  و آفتاب و باران را
  به خود بیدار می کنی
  که با هر قدم که بر میداری
  تو عطر یاس می دهی
  و اخمهای جهان
  و اخمهای اتاق
  و اخمهای تو همه باز می شوند
  و ریه های اتاقت باز می شوند
  از سرشاری تو،

  پاسخحذف
 2. سلام شایاجون
  پس رفتی سر کار:) امیدوارم یه عالمه پول بهت بدن ...

  پاسخحذف