...اولین روز کاری (بیگاری) ام خوب بود
 کلی حال خوش ریختن به رگهام اون پنجره های بزرگ اتاق کارم. قشنگ اخمام وا شد
...

۲ نظر:

  1. اولین روز کاری، تو به پیرمونت چیزی می افزایی

    نگاه جهان را
    و اتاق را
    و آفتاب و باران را
    به خود بیدار می کنی
    که با هر قدم که بر میداری
    تو عطر یاس می دهی
    و اخمهای جهان
    و اخمهای اتاق
    و اخمهای تو همه باز می شوند
    و ریه های اتاقت باز می شوند
    از سرشاری تو،

    پاسخحذف
  2. سلام شایاجون
    پس رفتی سر کار:) امیدوارم یه عالمه پول بهت بدن ...

    پاسخحذف