مولانا به سعی شایا

تو به گوش دل چه گفتی؟
که به خنده‌اش
شکفتی
...

۲ نظر:

 1. گوش تویی دیده تویی وز همه بگزیده تویی...

  پاسخحذف
 2. دل خسته را تو جویی
  ز حوادثش تو شویی
  سخنی به درد گویی
  که همو کند دوایی
  ز تو است ابر گریان ز تو است برق خندان
  ز تو خود هزار چندان که تو معدن وفایی

  پاسخحذف