و در میانه ی بازوان ِ تو، تن و هفت بند تن، خود "صدا"ست... فریادی به نجوا بر گستره ی شب و بستر... موسیقی ِ عرق ریزان ِ همآغوشی
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر