حافظ به سعی شایا

دفتر دانش ما
جمله بشویید
به می
...

۱ نظر:

  1. من بنده ی آن دمم که بگویی نتوانی
    و من شاتت را پرتر کنم...

    پاسخحذف