رودم
رودآبه ام
مرد، در من روی می شوید و خیال می ورزد و آبی می شود
رستم می کارد بر خاک...


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر