شبی مجنون به لیلی گفت، که ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد...

حساب روشنی دارد دل حسرت نصیب من
 من از صبر و شکیبم شهریارا شهره ی آفاق
همه آفاق هم حیران از این صبر وشکیب من ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر