سعدی به سعی شایا

کسی از تو
چون گریزد؟
که تواَش گریزگاهی
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر