دنیا همان یک لحظه بود...

    آندم 
که چشمانش مرا
 از عمق چشمانم ربود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر