تو می‌دانی
همیشه احتمال زلزله هست
ولی زلزله‌ی نفس‌های تو
دیگر احتمال نیست
!سبز آبی کبود من
و بیهوده نیست
که بر گسل‌های دلت خانه ساخته‌ام
...

(ع. معروفی)

۱ نظر:

 1. بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
  آه، بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

  مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
  در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

  آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
  بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

  بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
  مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

  باز می پرسمت از مساله دوری و عشق
  و سکوت تو جواب همه مساله هاست

  فاضل نظری

  پاسخحذف