سر میزم میآید: -شایا؟
-یس؟!
-دیس لتر ایز فور یو...

با ناباوری نامه را میگیرم. بی اینکه نامه را باز کنم، نگاه میکنم و دست میکشم به تیزیهای کلمه های این آدرس ِ پشت پاکت که میدانم از کجاهای سرکشیهای جان ِ مردی این تیزیها می آید و می بُرد... قرمز...

این سومی بالاخره به دستم رسید!


حالا چگونه خودم را پشت این میز امروز میخ-کوب کنم، شرحی ست که گفتن ندارد... میدانی...

۴ نظر:

 1. نامه...
  نامه ی دست نویس.............

  پاسخحذف
 2. آه چقدر فضولیم گل کرده بود که بپرسم از کی بود :دی
  ولی نمیپرسیم از بس که من خویشتن دارم
  نه بابا
  نتم قاطی بود
  خودم هم قاطی تر
  دلتنگت شدم بانو

  پاسخحذف
 3. ایجان :*
  نبودی اینجا کلی ابری بود. آفتابش رو میخواست :* خیلی خوشحال شدم دیدم دوباره سرک کشیدی..
  بمون. بتاب دخترم :*

  پاسخحذف