میدونم هنوز شهریوره
...اما مِهرمه بدجور 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر