ساقی! به دست باش
که این مست می پرست 
 چون خم ز پا نشست و
هنوزش خمار توست

...بدجور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر