مولانا به سعی شایا

صنما
تو هم‌چو شیری
من اسیر تو
چو آهو

به جهان که دید صیدی؟
...که بترسد از رهایی

۱ نظر:

 1. بکشید یاااار گوشم
  که تو امشب آن ـ مایی
  .
  .
  شب من نشان مویت سحرم نشان رویت

  پاسخحذف