بیدل به سعی شایا

دماغ من پریشان است؟
یا بوی تو می آید؟
...

۲ نظر:

 1. رم ِ طرز ِ نگاهت، عالم ِ ناز دگر دارد
  خیال است
  اینکه در اندیشه
  آهوی تو می آید

  پاسخحذف
 2. در مجلس ما عطر میامیز که ما را
  هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است

  پاسخحذف