من؟ بین ریشه این یک واژه (عَ-ل َ-ق) در هروله ام: تعلیق و تعلق

و عَلَق به گزارش دهخدا یعنی: "به دل دوست داشتن" و "کشتن"...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر