حافظ به سعی شایا

ِ شرح
ِشکن
ِزلف
خم‌اندر‌خم جانان

کوته نتوان کرد
که این قصه دراز است
...

۱ نظر:

  1. زآن رو که مرا بر در او روی نیاز است رازی که بَرِ غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم
    که او
    مَحرَمِ
    راز است

    پاسخحذف